Přehled kurzů

Realizované kurzy a semináře:

...

PROGRAM SEMINÁŘE

ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE A TELEMEDICÍNA‟,

který se bude konat dne

 5. 11. 2015

ve Školicím středisku technologického centra v Chlumu u Třeboně - Zájezek


 

„Inspirujte se k novým řešením“

 

Zveme Vás na tradiční podzimní seminář ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE A TELEMEDICÍNA, který bude zaměřen na výstupy AKTIVITY KA 13 ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE V RÁMCI PPSS (výstupy grantového projektu MPSV) a probíhající projekty v České Republice a Brazílii

Připravili jsme pro Vás program profesně zajímavý a přínosný po odborné stránce.

 

5. 11. 2015 Dopolední část

 10:00 – 10:45           Společenské inovace na zdravotně-sociálním pomezí přednášející RNDr. Jiří Schlanger

 10.45 – 11:00           diskuse k tématu

 11:00 – 11:15           přestávka

 11:15 – 12:15            Výstupy aktivity „Podpora rozvoje asistivních technologií‟ projektu PPSS přednášející RNDr. Jiří Schlanger

 12:15 – 13:30           diskuse k  závěrům projektu AKTIVITA KA 13 ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE V RÁMCI PPSS

 13:00 – 14.00           Oběd v restauraci Zájezek

5. 11. 2015 Odpolední část

14:00 – 15:00           Příklady běžících projektů

a, Hlasové technologie na pomoc osobám se zdravotním postižením, které integrují do společenského a pracovního života

b, Duhový most pokračuje, OPPA přednášející PhDr. Daniela Rázková a zástupci Poloviny nebe, o.p.s.

15:15 – 17:00

c, eHealth Strategies:Rural community in Southern Brazil spojené s přímým přenosem do nově otevřeného zařízení „Centro de Saúde da Reserva‟  se záznamem reportáže Davida          Koubka, reportéra ČRo v Jižní Brazílii Přednášející Ing. Tomáš Korč, Ing. Petr Koranda a Ing. Jiří Potůček, CSc.

17:15 – 18:00           Slavnostní večeře v restauraci Zájezek

od 18:00                    Možnost zúčastnit se společného programu:

●  Návštěvy hvězdárny s odborným výkladem na cca 60 minut.

● V případě zájmu nabízíme zajímavý výklad ve školicí místnosti s výběrem témat z „Vesmírného menu“.

V případě zájmu Vám nabízíme možnost ubytování, pokud budete chtít strávit v Zájezku celý víkend i Individuální program:

návštěva nedalekých lázní Aurora Třeboň nebo Sole-Felsen-Bad Gmünd, které nespočet masáží a procedur.

Cena semináře je 700,- Kč s DPH a zahrnuje organizaci semináře, stravu včetně slavnostní večeře s doprovodným programem.

 

Potvrzení své účasti včetně kontaktního telefonu a informace, zda máte zájem o ubytování, zašlete laskavě na email: jiri.potucek@mediware.cz. 

25. dubna 2014: ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE

Školení asistivních technologií a moderních technologií v inteligentních domech, které bude zaměřeno na asistenci zdravotně znevýhodněným a chronicky nemocným lidem.
Přednášející: Ing. Jaromír Klaban, Teco, a.s.,  Ing. Tomáš Korč a Mgr. Miroslav Křížek, InspectLife
Prezentace:
  1. Jak telemedicína usnadňuje život diabetikům a pacientům s kardiovaskulárními poruchami nebo s nadváhou? Díky pomůckám a senzorům může rodina i lékař kontrolovat zdravotní stav pacienta v domácím prostředí. Senior a technologie pro mobilní dohled a asistenční služby
  2. Napojení prvků chytré domácnosti na dohledové centrum, jejich společné fungování, které může vést i k záchraně pacienta. Jak je řešena takováto nouzová situace s využitím informací o domácnosti.
  3. Inteligentní dům, jeho vybavení a možnosti řešení. Asistivní technologie určené pro architekty a projektanty inteligentních domů.
  4. Prohlídka vzorové chytré domácnosti, ukázky. Diskuze.
Program:
09:00 – 10:00 příjezd dalších účastníků kurzu, snídaně
10:00 – 11:30 1. blok prezentací
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 14:00 2. blok prezentací
14:00 – 14:15 přestávka a občerstvení
Od 14:15 3.blok prezentací, diskuze, prohlídka vzorové chytré domácnosti
Od 17:00 volný program, večeře
  Společný program:

17:30 Výstava obrazového cyklu HISTORIE CHLUMU U TŘEBONĚ

18:00 Koncert vážné hudby „Romantické jaro“

Návštěva hvězdárny s odborným výkladem a „Vesmírné menu“

Volejbalový turnaj

15. a 16. květen 2014: MWPHARM++

Chcete se dozvědět více o nové vylepšené verzi softwaru MWPHARM, podle švýcarské studie nejlepším TDM softwaru pro dávkování léčiv?
Představíme Vám novou verzi MWPharm ++, která je určena hlavně bývalým uživatelům MWPharm 4.0 WINDOWS a MWPharm 3.x DOS. Program MWPharm ++ byl vyvinut ve spolupráci firmy MEDIWARE a.s. a externích odborných spolupracovníků z České republiky a Holandska. Modely v novém nástroji EDSIM ++ lze exportovat do nové verze MWPharm ++ pouze jedním stisknutím tlačítka.
Přednášející: PharmDr. Josef Suchopár, MUDr. Josef Šedivý,  CSc., PharmDr. Nieko Punt a Ing. Jiří Douša
Prezentace:

Úvod ke školení v Terapeutickém monitorování hladin léčiv + příklady. Seznámení s novou verzí MWPharm ++. Seznámení s novou platformou EDSIM ++. Zkušenosti uživatelů nové verze 4.0, srovnání nové verze MWPharm ++ s oblíbenou DOS verzí. MWPharm kalkulátor- jednodušší verze určená pro lékaře a lékárníky, vč. lékových interakcí a genetických polymorfismů + ukázky.

Program:

1 den (čtvrtek 15.5.)

11:00 – 12:30 příjezd do střediska Zájezek, možnost oběda
12:30 – 14:30 1. blok prezentace
14:30 – 14:45 přestávka a občerstvení
14:45 – 16:45 2. blok prezentací
16:45 – 17:00 přestávka a občerstvení
17:00 – 18:00 3. blok prezentací
18:00 večeře – venkovní grilování (bude-li počasí přát)

Doprovodný program:

Návštěva hvězdárny s odborným výkladem. V případě zájmu bude ve školicí místnosti probíhat výklad přednášek ze souboru „Vesmírné menu“. Doprovázeno promítáním fotografií.

Individuální program:

Okolí Zájezku je ideální pro pěší či cyklo turistiku. Nedaleké vodní lázně Aurora, které nabízejí kromě vodního světa i nespočet masáží a procedur.

2 den (pátek 16.5.)

8:00 – 9:00 snídaně
9:00 – 11:00 1. blok prezentací
11:00 – 12:00 oběd
12:00 – 14:00 2. blok prezentací
14:00 – 14:15 přestávka a občerstvení
14:15 – 15:15 3. blok prezentací
15:15 – 16:30 přestávka a občerstvení, po té možnost návštěvy hvězdárny

Tisková konference:

16:30 Seznámení s připravovanými aktivitami a programem střediska. Tisková beseda za účasti vedoucích pracovníků střediska a jeho spolupracovníků z řad představitelů lékařských, technických a astronomických věd. Odborná diskuse.
Můžete se setkat se zajímavými osobnostmi jako jsou prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Farmakologický ústav), doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra Kybernetiky), RNDr. Michael Prouza Ph.D. (Akademie věd ČR), PharmDr. Josef Suchopár (INFOPHARM, a.s.), PharmDr. Nieko Punt (MEDIWARE a.s.). (dle jejich časových možností)

od 17:30  Společný program:

Koncert vážné hudby „Romantické jaro“ Návštěva hvězdárny s odborným výkladem V případě zájmu bude ve školicí místnosti probíhat výklad přednášek ze souboru „Vesmírné menu“ Volejbalový turnaj