Poslání a cíle

Posláním Školicího střediska technologického centra je především

  • seznamovat širokou odbornou i laickou veřejnost s moderními asistivními technologiemi a metodami personalizované medicíny, které svým uživatelům pomáhají, ale neobtěžují je
  • navazovat a podněcovat účelnou spolupráci mezi technologickými firmami, akademickou sférou, uživateli technologií a zástupci státní správy

Cílem Školicího střediska technologického centra je budovat a provozovat

  • vzorovou “chytrou domácnost” vybavenou asistivními a medicínskými technologiemi
  • prezentační a telekonferenční místnost
  • veřejnou hvězdárnu

Školicí středisko technologického centra je určeno především pro

  • pracovníky technologických firem
  • developery, stavební firmy a architekty
  • pracovníky agentur domácí péče a zdravotnické pracovníky
  • studenty vysokých škol technického, lékařského a sociálního zaměření
  • zástupce státní správy a samosprávy