Asistivní technologie

Asistivní technologie znamenají využití moderních technologií, například senzorů, nástrojů, pomůcek, domácích spotřebičů a informačních a komunikačních prostředků, jejichž cílem je usnadnit každodenní život seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným lidem v domácím prostředí a zlepšit tak kvalitu jejich života, samostatnost, soběstačnost.

Personalizovaná medicína

Personalizovaná medicína je praktickou aplikací vztahu systému zdravotní péče k pacientovi jako k jedinci. Vychází v maximální míře vstříc individuálním potřebám každého pacienta, maximalizuje dostupnost zdravotní péče, ve smyslu regionálním, ekonomickém i ve smyslu spektra diagnostických a terapeutických výkonů a kvality zdravotní péče. Ve srovnání s tradičním systémem poskytování zdravotní péče se systém personalizované medicíny vyznačuje vysokou technologickou úrovní aplikovanou nejen v oblasti specifických medicínských výkonů, ale především v celé organizační složce péče. Další výraznou charakteristikou personalizované medicíny je vysoká úroveň manažerského a organizačního obhospodaření a řádově vyšší úroveň specifické komunikace mezi jednotlivými součástmi systému. Systémy pro personalizovanou medicínu zahrnují například nástroje pro optimalizovanou farmakoterapii (individuální úpravu dávkování léků v závislosti například na genetické informaci pacienta nebo jeho předchozí historii) nebo osobní monitorovací (a ve druhé generaci i terapeutické) systémy, zajišťující například domácí nebo terénní péči o seniory, chronické pacienty nebo tělesně postižené.

E-heathcare

Vedle inteligentních domů se zájem soustředí také na oblast označovanou jakoe-zdravotní péče (e-healthcare). Je to nový model zdravotní péče, který využívá Internetu a informačních technologií, a může přinést zlepšení kvality života, zejména pro starší populaci. Základem je využití technologie bezdrátových sítí senzorů. Pomocí nich je možné sledovat zdravotní stav pacientů (měřit fyziologické parametry) či jejich pohyb v prostředí (s cílem vyhodnotit např. pád, dezorientaci či podezřele dlouhou dobu bez pohybu). Hlavní výhodou je to, že díky miniaturizaci není pacient obtěžován např. upevňováním elektrod či nošením hmotnějšího přístroje a omezován ve svém pohybu. Základní možnosti, které současné technologie senzorů nabízejí, zahrnují:

  • Senzor na toaletě (měření hmotnosti, tuku, krevního tlaku, tepové frekvence, obsahu cukru v moči, zjišťování přítomnosti albuminu a krve v moči).
  • Senzor na zápěstí (měření tepové frekvence).
  • senzor dýchání umístěný u lůžka (měření pravidelnosti dýchání).
  • Senzor umístěný na lůžku (měření tepové frekvence, EKG, tělesné teploty)
  • Senzory integrované do spodního prádla (měření tepové frekvence, EKG, tělesné teploty, pravidelnosti dýchání, případně dalších fyziologických parametrů podle použitých čidel)
  • senzory rozmístěné v bytě (detekce pohybu)
  • senzory přenosné, které může jedinec nosit i v kapse (např. integrované zařízení – akcelerometr + GPS pro detekci pohybu a lokalizaci ve větším prostoru – vhodné v případě problémů s orientací).

Ve všech případech se využívají bezdrátové technologie, kdy je signál ze senzoru přenášen do počítače. Tam jsou informace vyhodnoceny a v případě, že je výsledkem nestandardní situace, je odeslána informace příslušnému zdravotnickému zařízení.

Inteligentní dům

Pod pojmem inteligentní dům chápeme takový dům, jehož subsystémy, jako topení, klimatizace, osvětlení, zabezpečení, prostředky zábavy a komunikace, spolupracují tak, aby navzájem posilovaly své funkce. Přitom se využívají počítače, pomocí nichž je možné celou řadu činností zautomatizovat či alespoň pro jejich řízení využívat dálkové ovládání. Jedním z cílů inteligentních domů je zvýšit komfort jejich obyvatel. Ti mohou například ovládat dům a všechna zařízení, jako je spotřební elektronika, domácí spotřebiče a další elektrická zařízení z křesla. Obyvatel domu může snadno zkontrolovat, zda pračka dokončila praní, může na dálku zapnout elektrický vařič, pečicí či mikrovlnnou troubu, může ovládat klimatizaci či topení, nastavit intenzitu osvětlení podle potřeby. Toto je pouze několik příkladů snadno realizovatelných pomocí standardních domácích automatizačních systémů a domácích spotřebičů. Avšak inteligentní domy mohou mít daleko více funkcí.