Školicí místnost

Školicí, prezentační a telekonferenční místnost s kapacitou 30 posluchačů je vybavena potřebným zařízením:

  • Prezentační a audiovizuální technika (výkonný datový projektor, velké plátno XXX m, velkoplošná obrazovka, ozvučení, webová kamera).
  • 15 pracovních stanic PC pro posluchače (Windows 7 a základní potřebný software).
  • Inteligentní regulace osvětlení / zatemnění (žaluzie a rolety) a topení.
  • Široká řada ukázkových telemedicínských přístrojů pro měření fyziologických signálů a parametrů v domácím prostředí (glukometr, tlakoměr, osobní váha, mobilní dohledová zařízení).
  • Informační panel o asistivních technologiích

Co si můžete ve školicí místnosti vyzkoušet


InspectLife Diabetes – telemedicínský systém pro vzdálené monitorování diabetiků z domácího prostředí

Vyzkoušíte si v praxi použití telemedicínského řešení InspectLife Diabetes. Naměříte si hladinu cukru v krvi pomocí elektronického glukometru, který naměřená data automaticky odešle přes Bluetooth pomocí chytrého mobilního telefonu a internetu do řešení InspectLife Diabetes, do kterého se může přes webový prohlížeč přihlásit jak pacient tak jeho lékař a na dálku spolu kontrolovat naměřené hodnoty a konzultovat další léčbu.

InspectLife Dohled – systém pro dohled nad seniory v domácím prostředí

Přenos záběrů z hvězdárny – dalekohledu

Vzdálené ovládání prostředí školicí místnosti