Lidé

Jiří Potůček

Zakladatel Školicího střediska technologického centra. Absolvoval inženýrské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha a doktorské studium na Vysoké škole chemicko-technologické, kde obhájil disertační práci “Modelling of Biological Systems on Hybrid Computer”.Pracoval jako vědecký pracovník v Institutu klinické a experimentální medicíny. Absolvoval několikaletou výzkumnou stáž na Technické univerzitě v Delftu (Holandsko), kde se věnoval problematice biomedicínského modelování a simulacím. Působil jako hostující profesor na California State University (Chico, USA). V letech 1991 až 2005 byl zakladatelem, vlastníkem a ředitelem společnosti Medisoft International, která vyvíjela jeden z nejúspěšnějších programů pro ambulantní lékaře Medicus (dnes patřící holdingu CompuGroup). Působí jako externí pedagog na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem nebo spoluautorem více než 170 vědeckých publikací v oblasti biomedicíny a bioinženýrství.V současné době se profesně věnuje především dvěma oblastem: optimalizované farmakoterapii (software MWPharm společnosti Mediware) a osobním zdravotním systémům (informační systém InspectLife společnosti Mediinspect).